Samochody dostawcze bankowozy

 Samochody dostawcze przystosowane do przewozu pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów potoczne nazywa się bankowozami. Są one wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi, które są określone w załączniku nr 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 14.10.1998 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 858 z dnia 14.10.1998 r.), w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Podwozie takiego samochodu jest zbudowane z podwójnej, 6-miejscowej kabiny. Zabudowa takiego auta posiada znamiona kontenerowej. Samochody typu bankowóz są wykonane w klasie odporności AK47 - 7, 62 x 39 mm. Samochody tego typu w celu ochrony przed niepożądanymi przedmiotami dodatkowo wyposaża się w pancerne szyby, oraz dodatkowo opancerzeniu podlegają ściany oraz podłogi. Elementami specjalistycznymi, które są montowane w tych pojazdach to zamki i wizjery, wyposażeniu pojazdu w akustyczno-optyczny system alarmowy, najczęściej z własnym zasilaniem. Dodatkowo w kołach są montowane specjalne wkładki, które umożliwiają poruszanie się pojazdu nawet po ich przestrzeleniu. Urządzenia elektroniczne i elektryczne, które są zamontowane w pojeździe powinny spełniać, w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, wymagania dyrektywy Rady nr 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w pojazdach silnikowych. Instalacja elektryczna pojazdu, po zabudowie, winna spełniać wymagania normy PN-S 76021. W bankowozach nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek instalacji gazowej.